Inixy har dessverre opphørt sin drift.

Vi vil samtidig takke alle kunder og samarbeidspartnere for å ha støttet oss på veien.